Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Nawiguj w górę
Logowanie
logo do druku
 
FIRMA SGH
Rada Konsultacyjna Partnerów Korporacyjnych : Rada Konsultacyjna Partnerów Korporacyjnych SGH (RKPK SGH)
Firma - Partnerzy SGH (BWB) - Rada Konsultacyjna Partnerów Korporacyjnych
 

 Rada Konsultacyjna Partnerów Korporacyjnych

 
Uchwałą Senatu SGH w dniu 22 grudnia 2010 r. została powołana Rada Konsultacyjna Partnerów Korporacyjnych SGH (RKPK SGH).

Do zadań Rady należy doradzanie Rektorowi SGH w sprawach strategicznych kierunków rozwoju SGH, wzmacniania pozycji naszej Uczelni na międzynarodowym rynku edukacyjnym oraz budowa sieci współpracy naukowo-badawczej SGH z biznesem.

Z inicjatywy Rady Konsultacyjnej Partnerów Korporacyjnych Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie powstał projekt przeprowadzenia badania kompetencji i kwalifikacji poszukiwanych przez pracodawców wśród absolwentów szkół wyższych wchodzących na rynek pracy. Badanie zostało przeprowadzone przez SGH, Amerykańską Izbę Handlową w Polsce (American Chamber of Commerce in Poland – AmCham) oraz Ernst & Young. Włączyli się do niego również studenci z SKN Konsultingu SGH.
 
Zapraszamy do zapoznania się z raportem końcowym:


Kompetencje i kwalifikacje poszukiwane przez pracodawców wśród absolwentów szkół wyższych wchodzących na rynek pracy. Wyniki badania przeprowadzonego przez Szkołę Główną Handlową w Warszawie, Amerykańską Izbę Handlu w Polsce oraz Ernst & Young.


 

 Skład Rady

 
  • Dorota Dąbrowski – Dyrektor, Amerykańska Izba Handlowa w Polsce
  • Christi Degen – F.A.Z. EXECUTIVE SCHOOL in Frankfurt
  • Halina Frańczak – Dyrektor Marketingu i PR, Deloitte Advisory
  • Urszula Gąsior – Partner, Ernst&Young Polska
  • Janusz Górski – Prezes, DB Schenker
  • Marek Kapuściński – Wiceprezydent, Dyrektor generalny Procter and Gamble w Europie Centralnej,
  • Agnieszka Ostaszewska – Partner, PwC Polska
  • Paweł Rychliński - Dyrektor Generalny, MasterCard Europe Representative Oddział w Polsce
  • Marlena Sobierajska – Dyrektor Personalny, L’Oreal Polska


Na spotkania Rady będą zapraszani przedstawiciele władz oraz dyrektorzy jednostek SGH bezpośrednio odpowiedzialnych za stronę dydaktyczną oraz programy związane ze współpracą z biznesem.


 
 
 

 kontakt

 
Centrum Relacji Zewnętrznych
i Transferu Technologii
 

al. Niepodległości 162
budynek G, pokój 149
02-554 Warszawa

tel.: 22 564 9625, 564 96 26,
564 96 27
e-mail: wspolpraca.firmy (w domenie sgh.waw.pl)