Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Przeskocz do głównego menu
Nawiguj w górę
Logowanie
firma
Jesteś tu: Firma > Polski > Doradztwo > Oferta
 

 NASZA OFERTA OBEJMUJE:

 
3.png

Badania
Prowadzimy badania komercyjne z praktycznie wszystkich dziedzin ekonomii, finansów i zarządzania. Wykorzystujemy najnowsze dostępne metody i narzędzia analityczne. Nasi eksperci każdorazowo dostosowują metodykę badawczą do indywidualnych potrzeb klienta
 
 
 
 1.png

Ekspertyzy
Opinie eksperckie specjalistów Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie charakteryzują się precyzją, jakością oraz najwyższym poziomem merytorycznym. Logo SGH jest synonimem wiarygodności naszych ekspertyz.
 
 
 
2.png

Consulting
Usługi consultingowe świadczone przez uczelnie są powszechnie stosowaną praktyką w krajach wysoko rozwiniętych. Są one alternatywą dla usług świadczonych przez wiodące firmy doradcze
 
 
 
 
 
 
 
 

 DODADZTWO FINANSOWE:

 

• Doradztwo transakcyjne
• Wyceny przedsiębiorstw
• Forensic audit
​• Projekty wdrożenia innowacyjnych narzędzi  rachunkowości zarządczej
• Restrukturyzacje

 

 BADANIA I ANALIZY RYNKOWE:

 

• Analizy branżowe i sektorowe
• Raporty o koniunkturze gospodarczej
• Analizy wpływu przedsiębiorstwa na gospodarkę i społeczeństwo
• Badania satysfakcji klientów i pracowników
• Analizy konkurencji i konkurentów

 

 ZARZĄDZANIE OPERACYJNE:

 

• Mapowanie i optymalizacja procesów biznesowych
• Audyt procesów  zakupowych i sprzedażowych
Optymalizacja struktur organizacyjnych
• Zarządzanie łańcuchem dostaw

 

 INNOWACJE I ZARZĄDZANIE WIEDZĄ:

 

• Zarządzanie innowacjami
• Audyt wiedzy
• Opracowanie strategii i systemu zarządzania wiedzą w organizacji
• Transfer i komercjalizacja technologii
• Opracowanie strategii ochrony własności intelektualnej
• Wywiad gospodarczy

 

 ZARZĄDZANIE ZASOBAMI LUDZKIMI:

 

• Projektowanie i optymalizacja systemów motywacyjnych oraz wynagrodzeń
• Badania satysfakcji pracowników
• Doradztwo personalne
• Zarządzanie talentami
• Badanie potrzeb szkoleniowych
• Wartościowanie i opisy stanowisk pracy

 

 STRATEGIA ZARZADZANIA:

 

• Analizy strategiczne
• Opracowanie strategii biznesowej
• Opracowanie biznes planów
• Opracowanie strategii ekspansji międzynarodowej
• Ocena potencjału konkurencyjnego przedsiębiorstwa

 

 ZARZĄDZANIE IT:

 

• Strategie IT
• Nadzór nad wdrożeniami systemów IT
• Zarzadzanie portfelem projektów IT
• Zarządzanie kosztami usług IT

 

 ANALIZY ILOŚCIOWE:

 

• Implementacja i wdrażanie algorytmów analitycznych
• Optymalizacja, symulacja i predykcja procesów biznesowych
• Ilościowe modelowanie rynków finansowych (ryzyko, wycena, walidacja itp.)

 

 MARKETING I SPRZEDAŻ:

 

• Raporty z działalności CSR (Corporate Social Responsibility)
Analizy zapotrzebowania/popytu na dany produkt  i/lub usługę
Analizy wpływu przedsiębiorstwa  na gospodarkę i społeczeństwo
Doradztwo w zakresie rebrandingu
• Opracowanie strategii w zakresie komunikacji wewnętrznej i zewnętrznej
• Zarządzanie sytuacją kryzysową w organizacji

 

 PRAWO I PODATKI:

 

• Wielopłaszczyznowe, interdyscyplinarne i holistyczne opinie prawne i podatkowe
• Aspekty prawne i podatkowe fuzji i przejęć
• Opracowanie oceny skutku regulacji (OSR, testu regulacyjnego)
Doradztwo  i ekspertyzy w zakresie VAT, CIT, akcyzy
Doradztwo  i ekspertyzy w zakresie cen transferowych

 

 WSPARCIE JEDNOSTEK ADMINISTRACJI:

 

• Opracowanie lokalnej strategii rozwoju
• Ewaluacji programów i projektów
• Doradztwo w zakresie PPP
• Audyt zamówień publicznych

 

 Inne usługi

 
Oprócz ww. usług realizujemy również projekty dostosowane do indywidualnych potrzeb, możliwości i oczekiwań naszych Klientów.
 
 
 

 OFERTA W PDF: