Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Przeskocz do głównego menu
Nawiguj w górę
Logowanie
firma
Jesteś tu: Firma > Polski > Doradztwo > Doświadczenie
 

 DOŚWIADCZENIE I PRZYKŁADOWE PROJEKTY:

 
doradztwo3.jpeg
Dzięki ogromnemu doświadczeniu, eksperckiej wiedzy blisko 800 pracowników z doświadczeniem naukowo-badawczym i biznesowym
oraz ponad 100 latami najlepszych tradycji jesteśmy w stanie zrealizować dowolny projekt dostosowany do indywidualnych potrzeb naszych klientów.
 
Poniżej przedstawiamy przykłady naszych projektów zrealizowanych w ostatnich czasie.
 

 DODADZTWO FINANSOWE:

 

​• Analiza porównawcza stawek opłat lotniskowych oraz za korzystanie z infrastruktury portowej i zasad ich ustalania wobec linii lotniczych stosowanych na Lotnisku Chopina w Warszawie i w wybranych portach Unii Europejskiej na zlecenie instytucji władzy centralnej.

• Zarządzanie procesami w instytucji władzy centralnej.

• Stworzenie struktury organizacyjnej departamentu windykacji dla spółki działającej w branży faktoringowej.

• Opracowanie portfela projektów dot. inwestycji sieciowych, kubaturowych oraz przykładowych projektów nieinwestycyjnych na zlecenie operatora dystrybucji gazu ziemnego. 

 

 BADANIA I ANALIZY RYNKOWE:

 

• Ekspertyza na temat wpływu jakości danych operatywnych w realizacji przesyłu gazu ziemnego (ORP) na możliwość skutecznego zarządzania poziomem niezbilansowania przez wiodące przedsiębiorstwo działające w branży energetycznej.

• Prawne i instytucjonalne rozwiązania w zakresie nadzoru nad systemem płatniczym i infrastrukturą rynku finansowego w Polsce i Unii Europejskiej na zlecenie Departamentu Systemu Płatniczego wiodącej instytucji monetarnej.

• Model dynamiki rozwoju ekonomicznego kraju i regionów w sytuacji wdrażania poszczególnych kierunków badań/technologii i rozwijania obszarów inteligentnej specjalizacji.

• Przegląd światowych rozwiązań prawnych i praktyk regulacyjnych (np. Stany Zjednoczone, Wielka Brytania, Niemcy, Czechy, Austria, Szwajcaria, Holandia) w zakresie zagospodarowania linii lub odcinków linii kolejowych o niskiej rentowności komercyjnej oraz przygotowanie propozycji dla rynku kolejowego w Polsce dla jednego z Urzędów centralnych.

• Opracowanie definicji i kryteriów wyróżniających klastra turystycznego. Warunki spełnienia definicji klastra turystycznego przez lokalne i regionalne organizacje turystyczne dla organizacji zajmującej się turystyką.

• Ranking efektywności powiatowych urzędów pracy na zlecenie organów władzy centralnej.

 

 ZARZĄDZANIE OPERACYJNE:

 

• Analiza porównawcza stawek opłat lotniskowych oraz za korzystanie z infrastruktury portowej i zasad ich ustalania wobec linii lotniczych stosowanych na Lotnisku Chopina w Warszawie i w wybranych portach Unii Europejskiej na zlecenie instytucji władzy centralnej.

• Zarządzanie procesami w instytucji władzy centralnej.

• Stworzenie struktury organizacyjnej departamentu windykacji dla spółki działającej w branży faktoringowej.

• Opracowanie portfela projektów dot. inwestycji sieciowych, kubaturowych oraz przykładowych projektów nieinwestycyjnych na zlecenie operatora dystrybucji gazu ziemnego.

 

 INNOWACJE I ZARZĄDZANIE WIEDZĄ:

 

• Strategie innowacji dla firm na zlecenie Agencji Rozwoju jednego z Województw.

• Analiza modeli realizacji przez klastry projektów innowacyjnych i inwestycyjnych w kontekście zapisów projektu Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014 – 2020 na zlecenie organów władzy centralnej.

• Ocena projektu i potencjału biznesowego dla 26 innowacyjnych pomysłów typu start-up z dziedziny medycyny na zlecenie  jednej z Izb Gospodarczych. 

• Audyt wiedzy i opracowanie strategii zarzadzania wiedza dla firmy produkcyjnej działającej w branży papierniczej.

 

 ZARZĄDZANIE ZASOBAMI LUDZKIMI:

 

• Doradztwo w zakresie strategii biznesowej, HR i komunikacji, inicjowanie i współpraca w zakresie wdrażania Lean Management dla wiodącej firmy działającej w branży logistycznej.

• Kapitał ludzki jako element wartości przedsiębiorstwa.

• Przygotowanie i wdrożenie oceny kompetencji pracowników na zlecenie firmy doradztwa personalnego.

• Badanie satysfakcji i zaangażowania pracowników dla wiodącej międzynarodowej firmy leasingowej.

• Stworzenie narzędzi do oceny i rekrutacji pracowników dla wiodącego operatora pocztowego w Polsce.

• Diagnoza kompetencji urzędników zajmujących wyższe stanowiska w służbie cywilnej organach władzy centralnej.

• Centrum Rozwoju – Metodyka oceny kompetencji przywódczych wyższej kadry menedżerskiej administracji rządowej.

 

 STRATEGIA ZARZADZANIA:

 

• Strategia biznesowa na lata 2013-2015 wiodącej Grupy Kapitałowej działającej w branży transportowej.

• Wsparcie w opracowaniu strategii IT dla spółki działającej w branży FMCG.

• Opracowanie strategii dezinwestycji podmiotu zależnego dla Spółki Skarbu Państwa działającej w branży energetycznej.

• Doradztwo w zakresie strategii dla wiodącego domu maklerskiego w Polsce.

• Opracowanie strategii rozwoju dla Spółki Skarbu Państwa (metodą warsztatowo- partycypacyjną) oraz aktualizacja strategii.

 
 

 ANALIZY ILOŚCIOWE:

 

​• Ekonometryczny pomiar i dekompozycja szarej strefy w 8 krajach Europy Środkowo-Wschodniej na zlecenie wiodącego operatora systemów płatniczych.

• Walidacja Modelu Wewnętrznego na zlecenie wiodącej firmy ubezpieczeniowej

• Walidacja modelu AMA na zlecenie wiodącego banku.

• Analizy statystyczne związane z przeciwdziałaniem praniu pieniędzy dla wiodącej międzynarodowej instytucji finansowej.

• Metoda dekompozycji PKB (Produktu Krajowego Brutto) oraz WDB (Wartości Dodanej Brutto) w zastosowaniu do analizy struktury różnic regionalnych dla organów władzy centralnej.

 
 

 MARKETING I SPRZEDAŻ:

 

​• Ekspertyza nt. przeprowadzenia transakcji kupna towaru masowego od firmy polskiej i sprzedaży tego towaru spółce czeskiej na zlecenie spółki zajmującej się obrotem produktami ropopochodnymi na terenie Europy.

• Opracowanie regulaminu sprzedaży poprzez serwis internetowy na zlecenie producenta i importera środków ochrony osobistej.

• Procedury działania pośrednich ogniw sprzedaży przy montażu kotłów wysokiej mocy w gminach na zlecenie jednego z wiodących producentów kotłów w Polsce.

• Analiza procedury zakupowych w przedsiębiorstwie na zlecenie sieci hurtowni elektrycznych.

 

 PRAWO I PODATKI:

 

​• Analiza prawno-podatkowa wariantów dezinwestycji podmiotu zależnego dla Spółki Skarbu Państwa działającej w branży energetycznej.

• Ooszacowanie wysokości szkód  wiodącej firmy leasingowej z prowadzenia na przestrzeni 1996-2012 r. sporów podatkowych i innych postępowań prawnych  dotyczących podatku VAT.

• Przegląd światowych rozwiązań prawnych i praktyk regulacyjnych (np. Stany Zjednoczone, Wielka Brytania, Niemcy, Czechy, Austria, Szwajcaria, Holandia) w zakresie zagospodarowania linii lub odcinków linii kolejowych o niskiej rentowności komercyjnej oraz przygotowanie propozycji dla rynku kolejowego w Polsce.

 

 WSPARCIE JEDNOSTEK ADMINISTRACJI:

 

• Wsparcie administracji publicznej w jednym z państw w Europie środkowej w zakresie przygotowania Krajowej Strategii Rozwoju Regionalnego na lata 2016-2020.

• Analiza implikacji dla Polski przystąpienia Republiki Białorusi do Światowej Organizacji Handlu.

• Strategia Rozwoju Polsko-Bułgarskiego Klastra Doradczego.

• Model dynamiki rozwoju ekonomicznego kraju i regionów w sytuacji wdrażania poszczególnych kierunków badań/technologii i rozwijania obszarów inteligentnej specjalizacji.

• Ranking efektywności powiatowych urzędów pracy na zlecenie Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej.

• Doradztwo przy​ opracowaniu Zintegrowanego Programu Rewitalizacji m. st. Warszawy na lata 2014-2020.

 

 Zarządzanie IT

 

​​• Opracowanie modelu kosztowego dla usług IT opartego o katalog usług IT infrastrukturalnych dla jednego z wiodących banków

• Wsparcie w opracowaniu strategii IT dla jednej z wiodących sieci handlowych w Polsce

• Wsparcie w opracowaniu strategii IT dla  notowanego na giełdzie dystrybutora leków

• Modelowanie katalogu i kosztów usług IT dla kilku urzędów miejskich w Polsce

• Wdrożenie zarządzania portfelem projektów IT dla jednej z wiodących firm ubezpieczeniowych

 
 
 

 OFERTA W PDF:

 
​ 
Zachęcamy do zapoznania się z naszą ulotką